NAŠE MOTTO: TRANSPARENTNOST, PROFESIONALITA A OTEVŘENOST!

Asociace Public Affairs agentur byla založena v květnu 2012. Firmy zastoupené v této asociaci jsou přesvědčeny o užitečnosti tohoto oboru a potřebnosti vysoké odbornosti této činnosti. V České republice existuje poměrně velké množství firem, které se aktivitami Public Affairs zabývají, ať již přímo či v rámci své jiné činnosti.  My, jakožto zástupci společností, které poskytují profesionální Public Affairs služby, jsme se rozhodli založit oborovou asociaci, abychom mohli transparentně zastupovat náš obor.

Služby Public Affairs – tedy profesionální konzultace, lobbing a zastupování klientů ve vztahu k veřejné sféře – vykonávají firmy po celém světě. Jde o tradiční způsob zastupování a obhajoby zájmů klientů založený na profesionálním přístupu, znalosti problematiky a schopnosti komunikace.  Jeho tradice u nás není tak dlouhá, a proto je nezbytné tuto činnost veřejnosti více přiblížit a představit v pravém světle.

Hlavním cílem založení asociace je úsilí o vyšší transparentnost a profesionalitu na trhu. S tímto cílem jsme založili i tyto webové stránky, kde lze nalézt informace o našich členech a našich aktivitách.